Trọn bộ tài liệu môn kế toán doanh nghiệpKế toán doanh nghiệp là việc thu thập; xử lý; kiểm tra; phân tích và cung cấp thông tin kinh tế; tài chính dưới hình thức giá trị; hiện vật và thời gian lao động tại doanh nghiệp. Kế toán doanh nghiệp được chia ra làm hai mảng bộ phận chính mà chúng ta thường hay gọi là kế toán thuế và kế toán nội bộ.

Trong đó:

Kế toán nội bộ là một bộ phận không thể thiếu đối với mỗi doanh nghiệp; công việc chủ yếu của bộ phận kế toán nội bộ là việc thu thập; xử lý; phân tích và cung cấp thông tin kinh tế; tài chính theo yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế; tài chính trong nội bộ đơn vị kế toán. Bản báo cáo này có trách nhiệm ghi nhận chi tiết; và chính xác cho các nhà quản trị; lãnh đạo của doanh nghiệp.

Kế toán thuế là một bộ phận đóng vai trò quan trọng trong hệ thống kế toán của doanh nghiệp công việc chính của bộ phận kế toán thuế bao gồm thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính bằng báo cáo tài chính cho đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin của đơn vị kế toán. Hay nói chính xác là cơ quan thuế chủ quản của doanh nghiệp hay ngân hàng đây chính là hai đối tượng quan trọng nhất mà một nhân viên kế toán thuế cần để tâm tới.

Để giúp các bạn sinh viên thuận lợi hơn khi nghiên cứu môn học này, trong khuôn khổ bài viết mình gửi các bạn bộ tài liệu kế toán doanh nghiệp, bao gồm:

1. Luật kế toán
2. Thuật ngữ kế toán
3. Chế độ kế toán
4. Chuẩn mực kế toán việt nam
5. Chứng chỉ kế toán trưởng
6. Chứng từ hóa đơn
7. Nghiên cứu kế toán
8. Văn bản kế toán
9. Hạch toán DNNN
10. Quyết toán
11. Thuế, thương mại, giá
12. VAT

(File: rar / Dung lượng: 20,4MB)

Chúc các bạn thành công !!

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn